Erdei sorozat - Forest series

RENDELHETŐ!! a laszlogal82@gmail.com vagy tel: 0741530656 Hívjon most!
Magyar és Angol nyelven, ugyanazon DVD-n
AVAILABLE NOW!! in laszlogal82@gmail.com or tel: 0741530656
English and Hungarian on the same DVD
"A történetek a Felső-Háromszéki-medencében játszódnak.
Olyan látásmódon keresztül láthatjuk az erdei élővilágot, amihez majd testközeli jelenlét szükséges. Szó esik az embereknek a természethez való viszonyáról és arról, hogyan kéne viselkedni ahhoz, hogy a természet befogadjon. A primitív állatok azon szokásaiból és viselkedéseiből emel ki néhányat, amelyeket a fejlett emberiségnek nem ártana újratanulnia vagy éppen elgondolkodnia azon, hogy az mennyire helyes a mindennapi életben. A felvételekhez semmilyen ember által alkotott létesítmény nem volt használva és esélyük volt az állatoknak mind az elmenekülésre mind pedig a támadásra. A figyelmes nézők láthatnak és hallhatnak, olyan KIS részleteket, amelyek NAGY félelmeket oszlathatnak el."
A sorozat folytatódik!


2013. október 11.

Királykő - hogyan tegyünk boldoggá egy zergét? -can we make a chamois happy?


Ami egynek öröm, az másnak nyűg
Ami egynek kényelem, az másnak dögség
Ami egynek biztonság, az másnak félelem
Ami egynek életveszély, az másnak élvezet
"Ami egynek szórakozás, az másnak unalom
Ami egynek szegénység, az másnak minden gazdagság forrása"
Ami egynek elképzelhetetlen, az másnak életforma
Ami egynek boldogság abban a másik megfullad
Happiness for one, is burden for another one. Comfort for one, is laziness for another one.
Safety for one, is fear for another one.
Life threatening danger for one, is fun for another one.
Entertainment for one, is boredom for another one.
Poverty for one, is a source of wealth for another one.
Unimaginable for one, is a form of life for another one.
What makes one happy, suffocates the other one.
A boldogság nem tény hanem érzés, s mint ilyent nem mutathatjuk meg. Ez itt nem működik: "figyelj, ez a piros" és attól arrafelé tudni fogjuk mi az a piros.Happiness is not a fact but a feeling, and as such it cannot be showed to someone.In this case the following doesn't work:" Look! This is the colour named red" - and from this moment we will know what red means.
A boldogság, akár az ujjlenyomat... egyedi.            
Happiness is like a fingerprint... Unique.
A boldogságot mindenki magának választja, más nem választhat senkinek. Az már az ő boldogsága, amit ő szeretett volna magának vagy amit szeretne magának. Attól boldog valaki, ha azt tesz amit akar s úgy él ahogy szeret élni.
Mindenki(?) az önismeretére alapozva kell(ene) megválassza a boldogságát, az oda vezető utat...de ez az út már maga a boldogság, mert ha ezen az úton nem érezzük jól magunkat, akkor ahová érünk az nem a kitűzött cél.
Everyone chooses his/her own happiness, no one can decide what is happiness for another person. If we do this it will not be this persons happiness, but ours, the target we wanted to reach in the past or we would like to reach in the future. I think that gladness means that we can do what we want and we can live the life we have chosen for ourselves. Everyone (?) should choose his/her happiness, and the way leading there, based on self-knowledge... But the way leading there is the happiness itself, because if we don't enjoy the road, we will reach something but not what we really aimed for.
Az állatoknak könnyebb, mert nekik "csak" ösztöneik vannak(?), az emberek meg kitalálják az ösztöneiket, ez viszont már gondolkodás... Mik az igazi ösztönök? táplálkozás, szaporodás, stb, vagyis életben maradás. Mik az emberi ösztönök? zabálás, orgiák, harácsolás, átverés, stb, vagyis mások (pl.:tv) által diktált élvezetek. Valaki azt mondta: "Úgy beavatnak minket gyerekkorunkban az életbe, hogy ember legyen a talpán aki ki tudja avatni magát belőle" All this is easier for the animals, beacuse they have 'only' (?) instincts. People tend to invent their insticts, and this process is called thinking. What are the real instincts? Nourishment, reproduction, etc. with other words survival.What are the human instincts? Gourmandize, orgys, greediness, cheating, etc. pleasures dictated by others (for ex. the tv) Someone said: 'In our childhood we get such an initiation into life that makes it hard to find the real values of life later on, and if we find them we are very lucky'
  Meg tudjuk adni a zergének a boldogságot?                         Can we make a chamois happy?
Ja, hogy ez egy oktalan állat és az ember az okos?! Az állat nem tudja, mi a jó. Miért, az ember az tudja? ez a téma megérne egy külön bejegyzést... Oh, you say that is a dummy animal and people are smart ?! An animal does not know what is good or what is not. But do people know it ? Well this is another topic..

Azt a boldogságot tudjuk csak megadni ami szerintünk "a boldogság". Ez mi lehet általában? Biztonság, kényelem, jóllakottság, társaság(?), minden meglegyen...ez bőven elég most ide...semmi bajom a felsoroltakkal, csak nem mindegy milyen áron érjük el őket. We can make this animal happy by using our definition of' happiness'. How does it sound in general? Safety, comfort, repletion, companionships (?), etc. I think it is enough for now. I have no problem with the things above, but i think it matters what methods we use to reach them.

Ezt hogyan tudjuk megadni? Ha levisszük a hegyről, mert lássuk be, senki nem fog naponta még csak élelmet sem felhozni ide a hegyre ennek a zergének, nem hogy a kényelméről vagy biztonságáról gondoskodjon. Szóval meg lehet adni neki, de! a mi környezetünkben.
Hasonlítsuk össze, azt ahol mi élünk ezzel a hellyel... maradjunk csak a helynél.
How can we ensure this conditions to this chamois? First we must take it down from the mountain, because no one will climb up to feed it every day not to speak about offering comfort and safety for it. So we can offer all this the conditons , but only in our environment.
Now, please compare the place where we live with the place which is visible on this photograph....let's just stick at the place itself

Na, most mi teheti ezt a zergét boldoggá? (nyilván ebben az életben ezt nem fogjuk megtudni, míg a zerge meg nem szólal). Először is szabadság, másodszor is szabadság, harmadszor valamennyi élelem, negyedszer jó kilátás...vagy össze kevertem a sorrendet? So what does this animal need to be happy? ( It's obvious that we won't know the answer as long as we can't talk to the chamois). First of all freedom, secondly freedom, thirdly some food and finally beautiful sights... Or I confused the order?

Akkor hogyan tehetünk boldoggá egy zergét? Szerintem úgy, ha békén hagyjuk, hogy élje a saját, választott, megszenvedett, veszélyekkel teli, boldog életét... ez legalább élet. In conclusion, how can we make a chamois happy? I think the only way is to let it live the life it has chosen, a life full of danger and happiness. I think at least this form of living can be named LIFE.

Egy kecske nem mondhatja meg a zergének hogyan kell élni, és a zerge nem is fogja megkérdezni A goat cannot tell to a chamois how to be happy, and the chamois will not even ask for it.
A legtöbb amit tehetünk, ha már tényleg őszintén akarunk segíteni, hogy megpróbáljuk nem tönkretenni azt amije van. The most that we can do, if we really want to help, is to try to avoid to destroy what the chamois has.
Addig nem teljes a boldogság képe, míg hiányzik a szabadság
The concept of happiness isn't complete if freedom is missing