Erdei sorozat - Forest series

RENDELHETŐ!! a laszlogal82@gmail.com vagy tel: 0741530656 Hívjon most!
Magyar és Angol nyelven, ugyanazon DVD-n
AVAILABLE NOW!! in laszlogal82@gmail.com or tel: 0741530656
English and Hungarian on the same DVD
"A történetek a Felső-Háromszéki-medencében játszódnak.
Olyan látásmódon keresztül láthatjuk az erdei élővilágot, amihez majd testközeli jelenlét szükséges. Szó esik az embereknek a természethez való viszonyáról és arról, hogyan kéne viselkedni ahhoz, hogy a természet befogadjon. A primitív állatok azon szokásaiból és viselkedéseiből emel ki néhányat, amelyeket a fejlett emberiségnek nem ártana újratanulnia vagy éppen elgondolkodnia azon, hogy az mennyire helyes a mindennapi életben. A felvételekhez semmilyen ember által alkotott létesítmény nem volt használva és esélyük volt az állatoknak mind az elmenekülésre mind pedig a támadásra. A figyelmes nézők láthatnak és hallhatnak, olyan KIS részleteket, amelyek NAGY félelmeket oszlathatnak el."
A sorozat folytatódik!


2012. november 8.

Őszi válogatás- avagy az elmúlásban látni a szépet?


 
Mért hívják az emberek az Őszt az  elmúlás évszakának?! Hiszen nyáron vagy éppen tavasszal is pont úgy bekövetkezhet  az elmúlás bárhol, bárkinek... Minden  évszaknak megvan a maga pozitív és negatív  oldala. Why do people call autumn „the season of fate”? Well fate can actually happen during spring or during summer too, everywhere and with everyone. There is something positive and something negative in every season.

Ez az egyik legszebb évszak, a másik a  Tél, a Tavasz meg a Nyár! Ha jobban  megnézzük, minden hónapban van amiért  örülni a természetnek, egy picit jobban  mint úgy általában. Persze mindehhez kel  venni egy kis fáradtságot - vagy sokat. Fel  kell kelni korán, talán egész nap kell menni,  néha kint kell hálni, de megéri. Autumn is one of the most beautiful seasons, beside winter, spring and summer! If we have a look at the months of the year there is something special in every month which makes us to be glad when we are in the nature. Of course in order to see it we need to take some trouble – or lot of trouble. We need to wake up early, maybe we need to walk all day long, sometimes we need to sleep outside, but it’s worth it.

Kézdivásárhely főtere hajnalban                 The city centre of Kézdivásárhely in daybreak

Megéri kint lenni, mert tényleg jön az elmúlás ... sőt, az elmúlás mindig itt van! Folyamatosan megszűnik, elmúlik valaki vagy valami. It’s worth (it) to be outside, because fate is really coming.... moreover fate is always here! Someone or something comes to and end continually.
A sokszínű zöld                                                        The varicolored green

Mindezt csak akkor vesszük észre ha már megtörtént, ha már nincs. Mindig a hibákat keressük, azok a fontosabbak nem a szép emlékek. Ahelyett, hogy leülnénk gondolkodni, hogy milyen is lenne nélküle, de nem, és ráfogjuk a rohanó életre! And we notice all this when it had already happened or it doesn’t exist any longer. We are always searching for the mistakes, these are more important for us than beautiful memories. We should sit down and think about how our life would be without something, but no, we accuse our „life on the run”.
Laskagomba                                                      Oyster mushroom
Pedig az élet nem rohan, mi rohangálunk benne, hajtva a földi boldogsághoz szükséges feltételeket.  Pedig csak egyszerűen élni kéne, örülni a szépnek s elfogadni a rosszat, tanulni belőle. Lásd a gombák hogyan élnek és virulnak, mi meg, ha időt szánunk rájuk, elcsodálkozunk, hogy milyen szépek. However life isn’t running, we are running in it searching for the best conditions to the wordly happiness. But we should only LIVE by being glad for beauty, accepting bad and learning from it. Look how mushrooms live and bloom! And if we find time to them, we will admire their beauty.
Légyölő galóca                                        Fly-agaric

Nem vagyunk gombák, nekünk nem elég a meleg és az eső. De elég kéne legyen a szeretet és a nyugalom.
.
We aren’t mushrooms, rain and warm aren’t enough for us. But love and calmness should be enough.

Jó, persze kell még egy bizonyos pénzösszeg is, amiért meg kell dolgozni, és ezért nem lehet mindent megcsodálni. Természetes, hogy sok minden kimarad az életünkből, nem lehetünk mindenütt ott. Az is természetes, hogy semmi és senki nem fog megvárni. Nem biza, nincs amikor, mert időre van minden beállítva és az idő telik. Okay, of course we need some money too, earned by working and because of this it isn’t possible to admire everything. Naturally a lot of things are left out from our life, we cannot be present everywhere. And of course no one and nothing will wait for us. There is no time for it, because everything is connected to the time, which is passing successively.
Ha a várakozás kerekedik felül, akkor is telik az idő, viszont kimarad az élet. Nem megyünk ki élvezni az őszi színeket, mert: ma nincs idő, holnap fáradt vagyok, holnap után rossz idő van, azután egyedül nem akarok menni, azután meg eső lesz és a színek elmúltak. Time is passing even if waiting rises above but than, life is omitted. We don’t go out to enjoy autumn colours, because: I haven’t got enough time today,tomorrow i’m too tired,on the day after tomorrow the weather is bad , i don’t want to go alone afterwards, and then there will be rain and suddenly we realise that the colours had passed away.


Így múlik el az élet is, így száll el mellettünk a boldogság és csak a sajnálkozás marad a szép emlékek helyett. Life is passing in this way too, happiness slips away and there will only remain regret instead of beautiful memories.
Ecsetvonások                                                                 Brushstrokes

Van aki erre legyint, és azt mondja: Ugyan már, nekem még meghalni sincs időm! nemhogy holmi levelekkel foglalkozzak. Nos, az ilyennek megsúgom: a Halált nem érdekli, hogy van-e időd vagy sem! There are people who wave their hand and say: Come now! I don't even have enough time to die not to care with some leaves. Well I whisper in these people’s ear: Death doesn’t care if you have enough time or not!

Mikor eljön, akkor még, ha szerencsés vagy, ad egy kis időt, amit csak gondolkodásra használhatsz fel. Majd akkor rájössz, hogy meghalni sokféleképpen lehet. When Death comes you will be very lucky if it gives you some time before you die, which you can use for thinking. At this moment you will find out that there are various ways to die.
Bálványos vár csonka tornya                              The truncated tower of Bálványos castle

Ilyenkor gondolod végig az életet, azt, hogy mit is tettél valójában. Azt, hogy akkor hazudsz-e magadnak vagy nem, majd fogod érezni, enyhe bizsergés az egész lényedben vagy szorító hidegség fut át rajtad. Biztosítlak, hogy az igazság fáj, de ez több lesz mint fájdalom, ez fantasztikus érzés, mind rossz mind jó értelemben. At this time you should think about your life and what you have actually done over it. At that moment you will feel if you are telling a lie to yourself or no. Soft tingle or pressing cold will run through your body. I can assure you that truth is (sometimes) painful, but what you will feel will be more than pain, it will be a fantastic feeling in a good and in a bad sense too.

A földi javakat elveszíthetted, a pihe-puha paplanos ágyat hamar felváltja a rideg kórházi ágy. Hiába van a központi fűtés a maximumra tekerve, akkor is rázni fog a hideg, mert az motoszkál benned, hogy amit összeszedtél egész életedben azt most mind a kórházba kell hozni, vagy jobb esetben, csak simán messziről nézed, nem tudod többé élvezni. You can easily lose your earthly possessions, your downy bed can quickly change into a cold hospital bed. You will shiver of cold even if the central heating is on the maximum, because it will run through your head that everything you have collected during your lifetime must be taken to the hospital now or at best you simply watch it from far, you can’t enjoy it any more.
Színek és ívek                                                                    Colors and bows
Viszont, ha közbe megálltál és szép, melengető élményeket gyűjtöttél, akkor a rideg kórházi ágyban nem fog rázni a hideg, mert lesz ami melegítsen. Az emlékek azok amiket nem vehetnek el tőlünk vagy amiket nem veszíthetünk el. Ez az igazi kincs! ha eszedbe jut, hogy egy hideg őszi hajnal után milyen jól esett az a félóra napsütés, hogyan járta át a tested ... az a meleg visszatér, még akkor is ha éppen kint fekszel a hidegben. Csak a szemed kell lehunyd. However if you have stopped sometimes in the course of your life and collected beautiful warm memories, then you won’t be shivered by cold, because you will own something what can warm you up. Memories are those things which can’t be taken away from us and which we can’t lose. This is the real treasure! if it comes into your mind, that after a cold autumnal daybreak how pleased you where by a half an hour sunshine, how did it pass through your body... this warm comes back even if you are lying outside in the cold. You only need to close your eyes...
Egy gomba a sok közül                                                        A mushroom among many
A lódarazsak életét is vehetjük példának. Egy nemzedék egy évet él, azért, hogy a faj fennmaradhasson. Tavasszal megszületnek, ősszel elpusztulnak. Nem hagynak hátra maguk után semmit, semmit amit építettek csak azt amiért építették: az Életet. A faj fennmarad néhány szaporodni képes egyedben és tavasszal újrakezdnek mindent. A semmiből! nem használják fel újra az előző évi fészket, de az talán már meg sincs. A faj viszont megvan, mert az egyedek nem csak önmagukra gondolnak, hanem a társaikra is! We can give the life of hornets as an example. A generation lives a year in order that the species survives. They are born in spring and perish in autumn. They don’t leave nothing behind, nothing they have built but the reason they have built for: the Life. The species survives by some individuals which are able to reproduction and they restart everything in the spring. From nothing! they don’t use up again the nest of last year, but it probably doesn’t exist. However the species exists, because the individuals don’t think only about themselves, but about their mates too!
Lódarázs                                                                                 Hornet

Ha csak simán megvénültél és korlátolt lettél, egy régi képet nézve lehet, hogy újból megmozdul ereidben a vér, mert érezni véled az akkori kaland adrenalinját. If you simply grow old and become narrowed, by watching an old picture the blood may start to circle in your vessels again, because you seem to feel the adrenaline of this adventure.
A Modern törökbúzacsősz menedéke                    The shelter of the modern Turkish wheat keeper

Ha aludtál már fenyőgallyból rakott ágyon, és egy éjszakán keresztül szívtad magadba az illatát, ha aludtál már eső áztatta erdőben és magadba szívtad az illatát, azt majd akkor is érezni fogod, ha semmi mást nem érezhetsz! If you have ever slept on a bed made from pine twigs and you have breathed in it’s perfume for a night, if you have ever slept in a forest soaked by rain and you have breathed in it’s perfume, you will smell it even at the time when you can’t smell anything else!

Ha egész tested forró lázban ég, jusson eszedbe egy hűs hegyi patak, vagy egy téli este, mikor egy hegy tetején reszkettél a telihold alatt és csodáltad a körülötted elterülő néma hegyóriást. Talán még a szemed is felcsillan, visszatükrözve a hó csillogását a hold fényénél, ez a felcsillanás a szívedben is meg fog jelenni.Ha már süket leszel akkor is hallani fogod a szarvasok és siketfajdok hangját, fenyők és a vihar susogását.Mindez érvényes egy szerető kar meleg ölelésére, egy hangra melyet minden körülmények között szívesen hallottál, egy finom bőr tapintására és illatára. When your whole body burns in fever you should remind a cold mountain stream or a winter night, when you trembled on top of a mountain under the full moon and you admired the dumb giant mountain extending around you. Probably your eyes will sparkle reflecting the glitter of snow in the moonlight. This sparkle will appear in your heart too.. You will hear the sounds of deers and moors, the whisper of pines and storms even if you will be deaf. This is valid also for a warm hug of a loving arm too, for a voice which you listened with pleasure in any case, for the touch and perfume of a delicate skin.
Fokhagyma gomba                                                             Garlic Parachute
Mert ezek maradnak meg a végső elszámolásra: a látás, a hallás, a tapintás, a szaglás és azok az érzések amiket ekkor átéltünk.
Ezektől az emlékektől, ha nem is gyógyulsz meg, de elfelejted a betegséged és mosolyogva nézel szembe az elmúlással, mindegy, hogy nyár lesz vagy éppen ősz...
Because these will remain for the last account: the vision, the sense of hearing, the sense of feeling, the sense of smelling and those feelings which we experienced at this moment.
Even if this memories don’t help you to get over an illness you will forget it and you will face your fate with smile on your face, no matter if there will be summer or autumn...

Az a jó az egészben, hogy mindezt át tudod érezni néhány másodperc alatt is, amikor már úgy érzed nincs mit tegyél és akkor megszűnik a pánik, a félelem és csak a mosoly marad. The good side of this is that you can live it trough in some seconds, when you feel that you have nothing to do and in that moment panic and fear will come to an end there will only remain the smile.

Melyik a kellemesebb: a természet íze vagy az autók bűze? Which is more pleasant: the taste of nature or the stink of cars?
Függőágy                                                                             Hammock
A legszínesebb szoba                                                      The most colourful room
Szóval csak azt akarom mondani, hogy nem az Ősz az elmúlás. Igen a színek elmúlása, de jön helyette más, mondjuk szikrázó fehérség...!? Az elmúlás köztünk jár... ugyan-úgy mint a születés. Well I just want to say that not autumn is fate. Yes it is the end of the colours in nature, but there is coming something instead of it, for example glittering white. Fate is among us... just as birth.